مشاهده بیشتر

دیدگاه خود را بیان کنید
ثبت نظر
دیدگاه کاربران
آنالیز محصول
%
نتیجه بررسی
بد

MultiScribe™ Reverse Transcriptase

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

SYBR Green qPCR Master Mix (2X), High ROX

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Taq DNA Polymerase Master Mix (2X), RED

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

X -fect reagents for mi-rna transfection

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

کیت سنتز cDNA

+

1,600,000 تومان